a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

نمونه آرای خیانت در امانت

نمونه آرای خیانت در امانت

نمونه آرای خیانت در امانت اعم از رای وحدن رویه دیوان عالی کشور در زمینه جرم خیانت در امانت ، رای هیات عمومی دیوان عالی کشور ، نظریات اداره حقوقی در مورد خیانت در امانت در این نوشتار توسط وکیل پایه یک دادگستری در مشهد آورده شده است امید که مفید واقع شود.

مشاوره با بهترین وکیل خیانت در امانت در مشهد 

 

نمونه آرای خیانت در امانت

آرای دیوان عالی کشور:

رای شماره 591 : چون جرم خیانت در امانت از جرائمی است که علاوه بر جنبه حق‌الناسی واجد حیثیت عمومی از لحاظ امنیت اقتصادی نیز می‌باشد و با نظم عمومی‌و امنیت جامعه ارتباط دارد بنا بر این گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نمی‌تواند از موجبات عدم تعقیب کیفری مرتکب و موقوف ماندن مجازات‌متهم گردد و قوانین مربوطه نیز منافاتی با این امر ندارد. لذا گذشت در مورد این جرم مؤثر نبوده و مجازات تعزیری درباره مرتکب باید اعمال شود

رای وحدت رویه ردیف: 73/1

خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استراد شکایت موضوع حق الناس را در مزبور منتفی می سازد. لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظک عمومی، تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است.

رای خیانت در امانت

آرای اصول قضایی عبده:

شماره: 9561/384  : به نحو کلی هروقت مالی به کسی سپرده شود و بنابراین بوده که به صاحبش مسترد نماید و شخصی که مال به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال تصرفی به ضرر مالک در آن بنماید اعم از عاریه و ودیعه و امثال آن، مجرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

شماره: 790 : خیانت در امانت از جرائم مستمر محسوب نمی شود.

شماره: 100/2735 : در جایی که شخص متهم

به استفاده ز سند مجعول و خیانت در امانت باشد،

این طور که طلب دیگری را به وسیله سند مجعولی گرفته

و به صاحبش رد نکرده است، اگر در قسمت اول (جعل) تبرئه شد،

برائتش مستلزم تبرئه او از حیث خیانت در امانت نخواهد بود

بنابراین نباید در تبرئه متهم از این حیث به عدم ثبوت مجعولیت استدلال نمود.

شماره: 1451 : تصرف در مال گمشده خیانت در امانت شناخته نمی شود

 و ماده 241 قانون مجازات ناظر به موردی است

که صاحب حقیقی مال منتقل شده نزد انتقال دهنده معلوم باشد

و شامل اشیا گمشده یا حیوانات ضاله و امثال آن نیست

و متخلفین از وظایف مقرر در ماده 171 قانون مدنی

هم به موجب همان جزء اینکه ضامن حقوقی شناخته شوند عنوان دیگری ندارد.

شماره: 182 : صرف مفقود شدن مال نزد کسی که مال به او سپرده شده بدون احراز هیچ گونه سوءنیت موجب مسوولیت جزایی نخواهد بود و اثبات این معنا هم که از ارکان و عناصر بزه به شمار می رود اصولا بر عهده تعقیب کننده ی بزه می باشد.

نمونه رای خیانت در امانت

آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور:

شماره: 2578: اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش در قیمت آن تصرف نماید چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود آن جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، بنابراین تصاحب قیمت پس از فروش جرم است.

شماره: 228 : نپرداختن دین، خیانت در امانت نیست.

شماره: 384 : تصرف به غیر حق در مال عاریه خیانت در امانت است.

شماره: 1283 : قرض، امانت نیست.

شماره: 2052 : نفریط مقداری از مال امانت

در صورتی خیانت شمر%

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915