فریب در ازدواج باکره نبودن

فریب در ازدواج باکره نبودن

مطابق ماد‌ه ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب سال۱۳۷۵چنانچه هریک از زوجین قبل از ازد‌واج طرف خود‌ را به امور واهی از قبیل د‌اشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد‌ و امثال آن فریب د‌هد‌ و عقد‌ بر مبنای هر یک از آنها واقع شود‌ مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا د‌و سال محکوم می‌شود‌ . پایه و اساس جرم مذکور فریب است.

در جرم فریب در ازدواج باکره نبودن بایستی قصد فریب دادن طرف دیگر عقد وجود باشد و در عمل هم طرف مقابل یعنی شوهر فریب بخورد و ازدواج نیز بر همین توافق و مبنا تحقق پیداکند. در غیر اینصورت جرم فریب در ازدواج محقق نمی شود.

چکیده : اخفاء ازاله بکارت از طریق عمل جراحی و تظاهر به باکره‌گی فی‌نفسه موجب تحقق خیار فسخ نکاح نمی‌شود مگر بکارت زوجه صراحتاً شرط شده باشد یا عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد.
تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۲/۰۸/۲۹
شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١۴٠۵

 

ترمیم پرده بکارت قبل ازدواج

 

رای بدوی :

در‌خصوص دادخواست پ.ن. به‌طرفیت ت.الف با وکالت ع.ک. به‌خواسته صدور حکم به فسخ نکاح با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه بعد از ازدواج با خوانده، وی اقرار نموده است که قبل از ازدواج یک مرد نامحرم به‌زور به وی تجاوز کرده بود و باعث ازاله بکارت وی شده است که آن را ترمیم نموده است و در زمان ازدواج خویش را دوشیزه قلمداد کرده بود در حالی‌که دوشیزه نبوده است.

خوانده و وکیل وی با اظهارات و ادعای خواهان مخالفت نموده‌اند

و خوانده اظهار داشت که وی دوشیزه بوده است

و بعد از ازدواج با خواهان با وی رابطه زناشویی داشت

لیکن به‌دلیل نوع پرده بکارت، ازاله بــکارت هویــدا نمی‌باشد

لیکن خواهان جهت اثبات ادعای خویش به سند عادی که خوانده اذعان نموده است

قبــل از ازدواج به وی تجاوز شده است

و به اظهارات گواهان استناد نموده است

که خوانده اذعان به امضای ذیل سند عادی نموده است

لیکن ادعا نموده که خواهان وی را اغفال نموده است

و دادگاه از گواهان خواهان نیز تحقیق نموده است

که اظهار داشتند که خوانده در مراتب جداگانه نزد آنان اذعان نموده بود

که در دوران مجردی به‌وی تجاوز شده بود

و نزد یــکی از شهــود اذعان نموده بود که پرده بکارت را ترمیم نموده بود،

النهایه دادگاه با توجه به‌مراتب موصوف و گواهی پزشکی قانونی که اصل ادعای خواهان را نفی ننموده است و مدافعات غیرموجه خوانده و وکیل وی را وارد ندانسته و به‌استناد ماده ۱۱۲۸قانون مدنی حکم به فسخ نکاح بین طرفین را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

وکیل فریب در ازدواج 

 

رای تجدید نظر:

تجدیدنظرخواهی خانم ت.الف. با وکالت آقای الف.ع. به‌طرفیت آقای پ.ن. نسبت به دادنامه شماره۷۵۱ مورخ ۲۹/۵/۹۲ شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و رأی مزبور که به‌موجب آن به‌لحاظ باکره نبودن زوجه در حین عقد با استناد به ماده ۱۱۲۸قانون مدنی حکم به فسخ نکاح صادر شده مغایر با موازین شرعی و قانون و دلایل موجود در پرونده می‌باشد.

زیرا اولاً ـ زوجه ادعای زوج را در مورد عدم بکارت حین عقد تکذیب نموده

و دلیل و بینه شرعی برای اثبات این امر از سوی زوج اقامه نشده است.

ثانیاً ـ بر فرض که زوجه حین عقد نکاح باکره نباشد

و زوج با اعتقاد به اینکه وی باکره است با وی ازدواج کند

و زوجه و ولی وی حین عقد بر فرض اطلاع سکوت کرده

و عدم بکارت را بیان نکرده باشند بعداً عدم بکارت وی معلوم شود

طبق موازین شرعی همان‌گونه که در مسئله۱۴و۱۵از «القول فی العیوب الموجبه لخیار الفسخ و التدلیس» کتاب النکاح تحریر الوسیله جلد۲ص۲۹۶آمده است

اگر چه این امر تدلیس محسوب می‌گردد ولیکن تدلیسی که موجب خیار فسخ نکاح باشد نیست

مگر اینکه صفت باکره بودن در ضمن عقد نکاح صریحاً شرط شود و یا توصیف گردد

و با اینکه در گفتگوهایی مقدماتی مطرح و بر آن توافق نمایند سپس عقد نکاح مبنیاً بر آن توافق قبلی اجرا و واقع شود

در حالی که وجود این صفت در عقد نکاح شرط یا توصیف نشده است و در گفتگوهای مقدماتی قبل از عقد نیز مطرح نشده تا عقد بر مبنای آن جاری شود و در نتیجه مورد با ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مورد استناد قرار گرفته است انطباق ندارد کما اینکه عیب مورد ادعا از عیوبی که در ماده ۱۱۲۳قانونی مزبور احصاء شده است نمی‌باشد لذا با استناد به ماده ۳۵۸قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد . این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.

 

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *