شرایط دستور موقت

شرایط دستور موقت ،

مشاوره و وکالت تخصصی

در امور حقوقی، کیفری، ملکی و ثبتی

وکیل پایه یک دادگستری

 

شرایط دستور موقت

 

دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید .

چنانچه اصل دعوا در دادگاه ی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ،

همان دادگاه خواهد بود و درغیر این صورت مرجع درخواست ،

دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

هرگاه موضوع درخواست دستور موقت ، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد ،

درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید ، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد .

تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد .

دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت .( شرایط دستور موقت )

پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد ،

درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور ،

به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید .

در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف یا وکیل  ، ازآن رفع اثر خواهد کرد .

پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد ،

درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور ،

به منظور اثبات دعوای خودبه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید .

در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد کرد .

شما می توانید با شماره وکیل دادگستری مشهد سوال خود را مطرح و پاسخ کوتاه دریافت نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *