a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

جرم فرار از صحنه تصادف

جرم فرار از صحنه تصادف

ماده ۷۱۹ :

هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ محکوم خواهد شد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

تبصره ۱: راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره ۲: در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود. درصورت داشتن وکیل کیفری در پرونده  تصادف ، می تواند از دادگاه تقاضای تخفیف نماید.

 

آرای دیوان عالی کشور:

رای اصراری شماره : ۲۵ مورخه ۱۳۶۰

نظر قانونگذار در ماده ۸ قانون تشدید مجازات رانندگان همانطور که در صدر این ماده بیان شده الزام راننده وسیله نقلیه به رساندن کمک به مصدومی است که در اثر حادثه رانندگی آسیب دیده و نیاز به درمان  فوری دارد و در مورد فرار راننده از محل حادثه نیز در این ماده اشاره به رها کردن مصدوم شده که طبعا مصدومی است که احتیاج به کمک درمانی داشته باشد. بنابراین در صورتی که مصدوم بلافاصله پس از وقوع حادثه رانندگی فوت شود اصولا مسئله رساندن کمک به او منتفی می گردد و حضور راننده در محل تاثیری در نجات مصدوم از عوارض تصادف(وکیل دیه تصادف در مشهد) نمی تواند داشته باشد و در چنین موردی تشدید کیفر متهم به عنوان ترک محل حادثه به منظور فرار از تعقیب بر اساس ماده ۸ قانون تشدید مجازات رانندگان مخالف با مفهوم و منطوق این ماده است.

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره: ۸۷۹ مورخه ۱۳۶۹

در خصوص سایر اتهامات متهم دایر بر بی احتیاطی و فرار از صحنه و نرساندن مصدوم به مراکز درمانی چون موضوع از باب لوث به اثبات رسیده و غیر از ضمان چیز دیگری ثابت نمی گردد لذا رای به برائت متهم صادر گردیده.

 

وکیل تصادف

 

نظریات مشورتی:

نظریه شماره: ۹۶۷/۷ مورخه ۱۳۶۰

عفو عمومی موضوع لایحه عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی شمل محرومیت از حق رانندگی هم می شود

و کلیه آثار محکومیت را اعم از اصلی و تبعی و تکمیلی زایل می گردد.

 

نظریه شماره: ۷۳۶۰/۷ مورخه ۱۳۷۳

فرار راننده مقصر که موجب قتل مصدوم شده از محل حادثه موجب تشدید مجازات می باشد

اما نوع نوع قتل (غیر عمد) را تغییر نمی دهد.

 

نظریه شماره: ۵۸۸۵/۷ مورخه ۱۳۷۸

در جرایم ناشی از تخلفات موضوع مواد ۷۱۴ به بعد ق.م.ا به جز موارد مذکور در ماده ۷۱۹

اعمال کیفیات مخففه یا تبدیل آن به مجازات مناسب تر و ضعیف تر بلااشکال است.

سوال: راننده ای درتصادف منتهی به فوت گواهی نامه نداشته و بلافاصله توسط وکیل خوب در مشهد پس از تصادف صحنه جرم را ترک می کند و اقدام به فرار می نماید د این صورت آیا تعدد مادی جرم است یا تعدد معنوی؟

جواب: نشست قضایی دادگستری اسفراین

آنجه در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی آمده است کیفیت مشدده قتل ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی.. در رانندگی است، نه جرایمی مجزای از آن. بنابراین در فرض سوال که راننده گواهینامه نداشته و از صحنه تصادف هم فرار کرده بر اساس مواد ۴۶٫۷۱۴٫۷۱۸٫۷۱۹ قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات تعیین می شود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915