a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

جرم فرار از صحنه تصادف

جرم فرار از صحنه تصادف

ماده 719 :

هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد 714 و 715 و 716 محکوم خواهد شد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

تبصره 1: راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره 2: در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود. درصورت داشتن وکیل کیفری در پرونده  تصادف ، می تواند از دادگاه تقاضای تخفیف نماید.

 

آرای دیوان عالی کشور:

رای اصراری شماره : 25 مورخه 1360

نظر قانونگذار در ماده 8 قانون تشدید مجازات رانندگان همانطور که در صدر این ماده بیان شده الزام راننده وسیله نقلیه به رساندن کمک به مصدومی است که در اثر حادثه رانندگی آسیب دیده و نیاز به درمان  فوری دارد و در مورد فرار راننده از محل حادثه نیز در این ماده اشاره به رها کردن مصدوم شده که طبعا مصدومی است که احتیاج به کمک درمانی داشته باشد. بنابراین در صورتی که مصدوم بلافاصله پس از وقوع حادثه رانندگی فوت شود اصولا مسئله رساندن کمک به او منتفی می گردد و حضور راننده در محل تاثیری در نجات مصدوم از عوارض تصادف(وکیل دیه تصادف در مشهد) نمی تواند داشته باشد و در چنین موردی تشدید کیفر متهم به عنوان ترک محل حادثه به منظور فرار از تعقیب بر اساس ماده 8 قانون تشدید مجازات رانندگان مخالف با مفهوم و منطوق این ماده است.

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره: 879 مورخه 1369

در خصوص سایر اتهامات متهم دایر بر بی احتیاطی و فرار از صحنه و نرساندن مصدوم به مراکز درمانی چون موضوع از باب لوث به اثبات رسیده و غیر از ضمان چیز دیگری ثابت نمی گردد لذا رای به برائت متهم صادر گردیده.

 

وکیل تصادف

 

نظریات مشورتی:

نظریه شماره: 967/7 مورخه 1360

عفو عمومی موضوع لایحه عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی شمل محرومیت از حق رانندگی هم می شود

و کلیه آثار محکومیت را اعم از اصلی و تبعی و تکمیلی زایل می گردد.

 

نظریه شماره: 7360/7 مورخه 1373

فرار راننده مقصر که موجب قتل مصدوم شده از محل حادثه موجب تشدید مجازات می باشد

اما نوع نوع قتل (غیر عمد) را تغییر نمی دهد.

 

نظریه شماره: 5885/7 مورخه 1378

در جرایم ناشی از تخلفات موضوع مواد 714 به بعد ق.م.ا به جز موارد مذکور در ماده 719

اعمال کیفیات مخففه یا تبدیل آن به مجازات مناسب تر و ضعیف تر بلااشکال است.

سوال: راننده ای درتصادف منتهی به فوت گواهی نامه نداشته و بلافاصله توسط وکیل خوب در مشهد پس از تصادف صحنه جرم را ترک می کند و اقدام به فرار می نماید د این صورت آیا تعدد مادی جرم است یا تعدد معنوی؟

جواب: نشست قضایی دادگستری اسفراین

آنجه در مواد 718 و 719 قانون مجازات اسلامی آمده است کیفیت مشدده قتل ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی.. در رانندگی است، نه جرایمی مجزای از آن. بنابراین در فرض سوال که راننده گواهینامه نداشته و از صحنه تصادف هم فرار کرده بر اساس مواد 46.714.718.719 قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات تعیین می شود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915