a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست
 

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد به دنبال حصول بهترین نتیجه در پرونده های طلاق به درخواست زوجه طلاق به درخواست زوج و توافقی در مشهد می باشد مدیرت دعوی طلاق از مهارت های اصلی  وکیل خوب طلاق در مشهد است که با تجربه حاصل می شود.

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

بهترین وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

تعریف طلاق

طلاق در لغت به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در اصطلاح، عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوهراست. وکیل طلاق معنی آن در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می شده و در گذشته طلاق نامه را هشته نامه و حجت طلاق هم می گفتند.

۱٫ طلاق انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او است.

۲٫ در نظام حقوقی کنونی طلاق به اذن یا حکم دادگاه واقع می‌شود.

۳٫ طلاق یک عمل حقوقی تشریفاتی است.

۴٫ طلاق در اختیار مرد است.

۵٫ طلاق ویژه نکاح دائم است.

«طلاق» برای پایان بخشیدن به درگیری ها و تنش های موجود بین زوجین این راهکار انتخاب می گردد؛ وکیل خوب طلاق در مشهد به عبارت دیگر، چنانچه زن و شوهر به علتی نتوانند به هیچ وجه به سازش و تفاهم برسند پدیده طلاق، راه حل رایج و قانونی عدم سازش آنهاست.

در چنین شرایطی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به این موضوع و آگاهی از حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل باعث میشود که طرف دعوا در تصمیم گیری ها و اقدامات خود، بهترین راهکار را برای جدایی با لحاظ حقوق خود انتخاب نماید.تضمین دستابی به حق مستلزم داشتن وکیل طلاق است.

 انواع دعاوی طلاق

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان پذیر است.
۱٫ طلاق به درخواست مرد (زوج)؛
۲. طلاق به درخواست زن (زوجه)؛
٣. توافق زوجین برای طلاق.

 

وکیل طلاق به درخواست مرد در مشهد

 لزوم مراجعه به دادگاه
وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۳۸۹/ ۸ / ۱۹ ) مرد یا وکیل طلاق می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید هرچند قبل از این اصلاح هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زوجه و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق می داد؛

در حقوق ایران مرد هر وقت بخواهد می تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حتما به دادگاه مراجعه کند و دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. وکیل طلاق در مشهد لزوم رجوع به دادگاه برای طلاق از قواعد مربوط به نظم عمومی است هرچند طلاق بدون رای دادگاه باطل تلقی نمی‌شود و صرفاً عدم ثبت طلاق جرم است. وکیل کیفری در مشهد می تواند در این زمینه کمک نماید.

بیشتر بدانید :  وکیل حجر در مشهد

پرداخت حقوق مالی زوجه

مرد پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی، بدون گذشت زن از کلیه امور مالی اش صیغه طلاق جاری نمی شود.به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید.

مرد در صورت عدم توانایی برای پرداخت یکجای مهریه می تواند بعد از صدور حکم طلاق، دادخواست اعسار تقدیم نماید و بعد از صدور رای قطعی اعسار می تواند با شرایط اعسار (مبلغی که دادگاه مشخص نموده که ابتدا پرداخت نماید) رای طلاق را اجرا و ثبت نماید.

 

ارجاع به داوری

در طلاق به درخواست زوج دادگاه اقدام به صدور گواه عدم امکان سازش می نماید. مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهدقبل از همه چیزشخصا یا توسط وکیل طلاق در مشهد برای ثبت نام مشاوره اینترنتی طلاق اقدام نماید و بعد از انجام فرایند مشاوره باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد همان گونه که قانون گذار در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان نموده، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات می باشد،

همان گونه که در ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره او تبصره ۲ آن با همین مضمون ذکر گردیده است. بعد از معرفی داور و اظهارنظر ایشان مبنی بر عدم سازش زوجین، گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد.

مدت اعتبار رای

گواهی عدم امکان سازش پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی سه ماه اعتبار دارد که به موجب این گواهی صیغه طلاق جاری و ثبت می گردد و قانون گذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح نموده، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.

طلاق در صورت رضایت زوجه ياصدورحکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

بیشتر بدانید :  وکیل دیه تصادف در مشهد

 

وکیل طلاق به درخواست زن در مشهد

طبق قانون مدنی زن از سه طریق می تواند به طلاق دست یابد وکیل پایه یک دادگستری در مشهد هر کدام را به صورت جداگانه و مفصل نقل قول می نماید، بهتر است که کار خود را به وکیل واگذار نمایید تا بهترین نتیجه در دعاوی طلاق حاص گردد.

۱٫ نپرداختن نفقه

بر طبق ماده ۱۱۲۹ زن میتواند در صورت  عجز شوهر از دادن نفقه یا امتناع از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر توسط وکیل نفقه به تادیه نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کند. وکیل طلاق در مشهد مقصود از نفقه در فقه آینده است و نفقه گذشتهبه این معنا که باید ابتدا حکم اجبار به انفاق صادر شودو شوهر از پرداخت نفقه زمان بعد از صدور حکم خودداری کند .

برخی معتقدند استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته و عدم امکان اجرای حکم نشانه خودداری از انفاق آینده است،  وکیل خانواده در مشهد در صورت اختلاف در پرداخت نفقه است بر عدم پرداخت است و مرد باید آن را ثابت کند مگر اینکه ظاهری به سود مرد وجود داشته باشد.

۲٫ عسر و حرج زن

قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و از دادگاه درخواست طلاق نماید اثبات عسر و حرج نیاز به وکیل مجرب و کارکشته دعاوی طلاق در مشهد دارد. تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را بر شمرده است که اهم آن عبارتند از:

– ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
– اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛
ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به
وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛
ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه
و العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
مواردی که قانون از آنها نام برده، حصری نیست. عدم وفاداری امتناع از رابطه جنسی متعارف، رابطه نامشروع و اختیار همسر دیگر می‌تواند از مصادیق عسر و حرج که در هر حال احراز آن با دادگاه است باشد. بار اثبات هریک از این موارد بر دوش زوجه یا وکیل طلاق در مشهد است است. سبب عسر و حرج باید در زمان اقامه دعوی و زمان صدور حکم وجود داشته باشد،معیار عسر و حرج نوعی و شخصی است.

۳٫ اثبات تخلف از شروط ضمن عقد 

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی عنوان می کند طرفین عقد ازدواج می توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذراند؛ بنابراین، زوجه می تواند در ضمن عقد، شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، وي حق وکالت در طلاق داشته باشد که در صورت تخلف زوج از این شروط، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه ضمن اثبات تخلف زوج، از حق وکالت خود مبنی بر طلاق استفاده نماید. در حال حاضر در قباله های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده که اکثر آنها یا از ماده ۸ قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ گرفته شده یا در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مذکور مصادیق عسر و حرج آورده شده است.

بیشتر بدانید :  وکیل تخریب در مشهد

۴٫ وکالت حق طلاق

حق طلاق قابل واگذاری به زن نیست ولی اعطای وکالت در طلاق و مطلق و بلاعزل صحیح است، مقنن از وکالت مقید و مشروط صحبت کرده است ولی وکالت مطلق در طلاق نیز معتبر است به این معنا که بدون تحقق به هر گونه شرطی زن وکیل مرد در طلاق باشد.  در صورت پیش‌بینی وکالت زن در طلاق مراجعه به دادگاه جهت دریافت گواهی عدم امکان سازش لازم است ولو وکالت مطلق باشد. وکیل طلاق در مشهد در طلاق به درخواست زوجه با داشتن وکالت حق طلاق دادگاه حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می کند.

در طلاق به درخواست زوجه دادگاه حکم به الزام زوج به طلاق صادر می کند و مدت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی است و در صورت تسلیم حکم به دفترخانه توسط زوجه و امتناع زوج اجرای صیغه ، صیغه طلاق توسط  وکیل طلاق اجرا و ثبت می‌شود. در رویه قضایی به داشتن وکالت حق طلاق و اخد وکیل حق طلاق در مشهد نوع طلاق توافقی است.

 

بهترین مزیت های داشتن وکیل طلاق

بهترین وکیل دادگستری مشهد همیشه باید هدفش احقاق حق باشد و باید اجرا و برقراری عدالت محور کار و حرفه‌اش باشد نه اینکه تنها به منفعت مالی آن نگاه کند باید سوگندی که خورده است پایند باشد .خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که اشخاصی که گرفتار دعاوی حقوقی و کیفری هستند و با دادگاه ها و دادسرا ها سرو کار دارند یا اینکه مشکل حقوقی ندارند به دنبال بهترین وکیل هستند و از یک دیگر می‌پرسند آیا بهترین وکیل مشهد سراغ دارید ؟ یا وکیل خوب را می شناسی؟

در جواب باید گفت آنچه بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشهد را متمایز می‌کند ، اطلاعات کامل و دقیق از تمام قوانین می‌باشد که فن بیان قوی در متقاعد کردن دادگاه و قاضی دارد و پیگیری زیادی تا به نتیجه رسیدن و پیروزی پرونده دارند و تنها هدف احقاق حق موکلش می باشد.

 وکیل طلاق در مشهد

مشاوره وکالت 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915