وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل طلاق مشهد

وکیل طلاق توافقی در مشهد

فهرست مطالب

وکیل طلاق توافقی در مشهد ؛ ساده ترین و کم دردسر ترین نوع طلاق ، توافقی است که این روزها به دلیل زمان بر نبودن مراحل رسیدگی و انجام آن، تبدیل به طلاقی رایج شده است. زوجین هر زمان که بخواهند می توانند با یکدیگر توافق کرده و از طریق بهترین وکیل برای طلاق توافقی درخواست نمایند. در این مقاله با شرایط، مدارک، مراحل، هزینه و مدت زمان و همچنین حق و حقوقات راجع به این نوع جدایی بیشتر آشنا می شویم.

♦طلاق توافقی کوتاه مدت – بدون حضور زوجین♦

وکیل طلاق توافقی در مشهد

طلاق توافقی به طلاقی گفته می شود که زوجین به هر دلیلی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند و هر توافقی که در خصوص مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت و ملاقات فرزند داشته باشند از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد بود. در این نوع از طلاق ، طرفین بایستی در دفترخانه حاضر باشند تا طلاق ثبت شود. یعنی عدم حضور یکی از طرفین در دفترخانه برای ثبت طلاق ، مانع از انجام طلاق خواهد شد .

توجه داشته باشید که هیچ زن و شوهری بدون رای دادگاه نمی توانند به طور مستقیم به دفتر خانه طلاق مراجعه کنند و هیچ دفتر خانه ای هم نمی تواند طلاق را بدون رای دادگاه ثبت کند.

شرایط طلاق توافقی در مشهد چگونه است؟

برای طلاق توافقی نیاز به شرایط خاصی نیست و این به معنی الزامی نبودن ماجعه به دادگاه نیست. آن چنان که از عنوان آن بر می آید زن و شوهری که تصمیم به جدایی گرفته اند در تمام امور ازدواج از جمله مهریه، نفقه، حضانت و … با هم تفاهم می نمایند سپس به وکیل خانواده مشهد مراجعه و نظرات خود را مکتوب می نمایند تا گواهی عدم امکان سازش مطابق همین صورتجلسه اخذ نماید. بنابر این زوجینی که قصد جدا شدن دارند در گام اول بایستی به دنبال وکیل ماهر باشند تا ضمن استفاده از مشاوره ، تفاهمات نیز توسط ایشان تنظیم گردد تا شکل رسمی و قانونی پیدا نماید.

مطابق قانون حمایت از خانواده، در تمامی موارد طلاق، بجز طلاق توافقی ، زوجین باید توسط دادگاه به داوری ارجاع داده شوند . مثلا در طلاق از طرف زن و طلاق از طرف مرد، زوجین به داوری ارجاع داده می شوند و دادگاه پس از بررسی نظر داوران رای را صادر می کند.

اما در طلاق توافقی ، نیازی به انجام این کار نیست، به این دلیل که طرفین با هم توافق کرده اند . لذا زوجین تنها باید به واحد مشاوره خانواده مراجعه کرده و مشاور بایستی نظر خود را برای تعیین تکلیف، به دادگاه ارائه نمایند.

مواردی که در طلاق توافقی مشهد باید تعیین تکلیف شود؛

مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد
بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

مهریه در طلاق توافقی

در خصوص مهریه هر توافقی محترم و معتبر است و زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را در قبال طلاق تو

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

تعیین وقت حضوری مشاوره و وکالت