اشتباه واریز کردن مبلغ به حساب دیگری

مبلغ واریزی به حساب دیگران بصورت اشتباه

کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد بانک با طرف تماس می‌گیرد

که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمی‌دارد

و خرج می‌کند و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟

نظریه شماره ۲۰۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باعـنایت به مواد ۳۰۱ ، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود،

دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است

و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی‌باشد. اشتباه واریز کردن مبلغ به حساب دیگری

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مدنی :

ماده ۳۰۱ – کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است

دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.

ماده ۳۰۲ – اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست

آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

ماده ۳۰۳ – کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست

اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .

 

برچسب : شماره وکیل در مشهد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *