a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 پوسته لیبرو.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست
 

وکیل سرقت در مشهد

وکیل سرقت در مشهد

وکیل سرقت در مشهد ، وکیل کیفری در مشهد ، مشاوره و وکالت توسط وکیل پایه یک دادگستری حصول بهترین نتیجه در دعاوی کیفری

وکیل در مشهد

آرای دیوان عالی کشور

شعبه ۲ ، رای شماره ۲۶۵۸ مورخه ۱۳۳۳/۰۹/۱۳

سرقت به معنای ربودن مال غیر است و وقتی این معنا محقق می شود که مال مسروق از حرز خارج شده و تحت استیلای سارق در آید بنابراین با چیدن پنبه و ریختن در گونی باز هم عمل سرقت خاتمه نیافته و از اعمال شوع محسوب میشود.

شعبه ۲ ، شماره ۳۴۵ مورخه ۱۳۷۱

هرچند اصل بزه انتسابی توام با هتک حرز تحقق یافته و متهم به آن، اقرار در حد نصاب دارد لیکن صریحا ابراز داشته که پول احتیاج داشتم و به این ترتیب بند ۱۰ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی مراعات نشده است، مضافا اینکه متهم در کلیه مراحل تحقیق بر حسب ظاهر از خود صداقت نشان داده و در دادسرا می گوید، پشیمانم اما در حال حاضر چیزی ندارم که رضایت شاکی را فراهم کنم، نتیجتا شبهه وارده محقق و رای مورد اعتراض نقض می گردد.

شعبه ۲ ، شماره ۱۴۸ مورخه ۱۳۷۴/۰۲/۰۴

به لحاظ این که معلوم نیست کدامیک از سارقین هتک حرز کرده شرایط قطع ید وجود ندارد.

شعبه ۱۶ ، شماره ۴۱۹ مورخه ۱۳۷۱

اساسا نظر به اینکه به دلالت مندرجات اوراق پرونده، لوله های مکشوفه در محل متروکی بدون حرز و حصار و بدون مستحفظ و نگهبان رها گردیده و سال ها بدون استفاده معطل افتاده و به اسقاط و ضایع شده در آمده و متهمین به تصور اینکه لوله ها جزء اشیای غیر قابل مصرف و استفاده و اعراض شده هستند و بدون قصد سرقت مبادرت به حمل و بریدن لوله ها به منظور استفاده عمومی از آنها در امر آبرسانی به مزارع خود نموده اند، کما اینکه ۲۵ نفر از اهالی به موجب استشهادیه ای، خود این معنا را تایید کرده اند و لذا به لحاظ عدم احراز سوءنیت و عدم تحقق بزه مجرمانه متهمین، با نقض رای شماره… رای به برائت متهمین موصوف صادر و اعلام می شود.

شعبه ۲۶ ، شماره ۱۲۶۱ مورخه ۱۳۷۱/۰۵/۰۴

اگر وسیله نقلیه در گاراژ یا پارکینگ مربوطه نباشد در حرز قرار ندارد ولی زاپاس و ضبط داخل ماشین طبعا در حرز قرار دارد و کسی که شیشه کوچک ماشین را می شکند یا باز می کند هتک حرز خواهد بود.

شعبه ۲۷ ، شماره ۲۱ مورخه ۱۳۷۰

بر فرض حصول علم به اصل سرقت توسط متهمان حصول علم به اینکه کلیه شرایط قطع ید در هریک از متهمان حاصل بوده بسیار بعید است، زیرا از کجا می توان علم پیدا کرد که هریک از متهمان هم هتک حرز کرده و هم به مقدار نصاب مال اخراج کرده اند. بلکه احتمال دارد یکی از آنها هتک حرز کرده و دیگری اخراج نموده باشد. به محض اینکه این احتمال آمد به مقتضای الحدود تدرا بالشبهات نمی توان حد الهی را اجرا نمود.

 

 وکیل کیفری

نظریات مشورتی

۱: خیابان و شوارع از صادیق حرز برای اتومبیل نبوده و سرقت موتورسیکلت و دوچرخه و اتومبیل از کنار خیابان ولو با شکستن قفل و زنجیر هم توام باشد

سرقت مال از حرز بشمار نمی آید. در صورتی که اتومبیل در داخل گاراژ و یا حیاط پارک شده باشد این نوع محل ها عرفا حرز برای اتومبیل شناخته می شود.

۲: سرقت وسایل نقلیه از کنار خیابان با شکستن قفل یا زنجیر سرقت از حرز محسوب نیست.

۳: آیا سارقی که سقف را می شکافد و اموالی را به سرقت می برد، از حرز سرقت کرده است؟

در صورتی که اموال را به محل خود برگرداند بناب فرض های مختلف که مال در اختیار مالک قرار گیرد و یا در اختیار او قرار نگیرد تکلیف دادگاه چیست؟

نظر اکثریت: با در نظر گرفتن مقررات عمومی راجع به سرقت، حد جاری می گردد اما با توجه به قاعده در حد ساقط است.

نظر اقلیت: سرقت از حرز بوده حد به سارق جاری می گردد.

وکیل مشهد ۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس