وکیل سرقت در مشهد

وکیل سرقت در مشهد

وکیل سرقت در مشهد ، جرم سرقت یا اصطلاح عامیانه دزدی از جرایم علیه اموال و مالکیت است و شهر مشهد به دلایل مهاجرپذیری، حاشیه نشینی و … پرونده های سرقت زیادی را به خود اختصاص داده است که وکیل سرقت می تواند بعنوان وکیل شاکی یا وکیل متهم ، اعلام وکالت و دفاع نماید. 

وکیل سرقت

وکیل پایه یک دادگستری – حسینی مقدم

نیاز به وکیل دادگستری جرایم کیفری بسیار احساس می شود، وکیل سرقت در وکالت از متهم سرقت، با اگاهی از مواد قانونی جرم سرقت ، آرای وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی و ارائه دفاعیات مفصل می تواند از مقام قضایی درخواست تخفیف یا تعلیق مجازات سارق را بدهد. وکیل خبره سرقت در وکالت از طرف شاکی نیز می تواند در اثبات سرقت و بازگشت مال به مالباخته کمک نماید.

وکیل سرقت

مطابق آنچه که در فرهنگ عامیانه وجود دارد؛ برداشتن، دزدیدن و یا ربودن هرگونه مالی که متعلق به فرد دیگری است سرقت تعریف می شود. سارق باید مال را به صاحب آن برگرداند یا معادل به روز مال دزدیده شده را به صاحب اصلی آن بازگرداند و طبق قانون مجازات شود.
طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی (سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر)

مشهد به عنوان یکی از شهر های جرم خیز در کشور مطرح است. اختیار مشاوره وکیل خوب در پرونده های قضایی یکی از نیاز های امروز هر فرد است. در این مطلب به بررسی سرقت از دید قانون مجازات اسلامی می پردازیم و با انواع آن آشنا می شویم. اگر به دنبال بهترین وکیل سرقت در مشهد هستید، با ما همراه باشد.

وکیل سرقت درمشهد

عناصر جرم سرقت کدام ها هستند؟

بر اساس قانون و متخصصین جرایم کیفری، سرقت هماند جرایم دیگر باید ۳ رکن داشته باشد:

۱.عنصر مادی

به عملی که از طرف شخص باید صورت بگیرد تا جرم اتفاق بیافتد عنصر مادی گفته می‌شود. در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه جا کردن و برداشتن و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش است، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی و یا مخفیانه مال دیگری را ببرد.

۲.عنصر معنوی

شخص برای انجام یک جرم باید قصد انجام آن را داشته و از قبل برایش تصمیم گرفته باشد که علاوه بر تصمیم به دزدیدن مال (سوء‌نیت عام) باید قصد مالک شدن آن مال (سوء‌نیت خاص) را نیز داشته باشد؛ بنابراین برای اینکه شخص مرتکب جرم دزدی شود باید اول شخص قصد انجام سرقت را داشته باشد و دوم بداند که مالی که می‌خواهد بدزدد متعلق به شخص دیگری است.

عنصر قانونی

اگر یک عملی در قانون جرم بوده و برایش مجازات تعیین شده باشد عنصر قانونی نامیده می‌شود. برای تمامی جرایم و مجازات‌ها نیاز به این عنصر است و اگر عملی در قانون جرم باشد براین اساس شخص مجرم را می‌توان مجازات کرد.

انواع سرقت ها

سرقت را بر اساس نوع و ماهیت آن، و همچنین میزان مجازات آن به دو نوع سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم بندی می کنند.در ادامه وکیل مجرب سرقت هر یک را جداگانه بررسی می کند.

سرقت حدی

سرقت حدی، سرقتی است که به صورت مخفیانه انجام می شود و صاحب مال از سرقت آن اطلاعی ندارد. مالی که دزدیده می شود باید از مکان متعلق به آن خارج شود و اصطلاح به آن هتک حزر می گویند.
همچنین سرقتی را حدی می گویند که در دوران قحطی و شرایط سخت انجام نشده باشد. سرقت از روی نداری و فلاکت مجرم، سرقت حدی نخواهد بود.
مجرمانی که مرتکب دزدی از اموال عابران و مسافران با استفاده از رفتارهای غافلگیرانه می شوند مصداق جرم راهزنی را مرتکب شده اند و برابر ماده ۲۸۱ قانون مجارات اسلامی اگر دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم شوند محاربند و عقوبت مطابق با سرقت های حدی را خواهند داشت.

اثبات سرقت حدی توسط وکیل چگونه انجام می گیرد؟

برای اینکه یک سرقت را حدی بنامیم به طور خلاصه باید:
• سارق به طور مخفیانه هتک حزر کند.
• مال مسروق از اموال دولتی نباشد.
• سرقت در زمان قحطی رخ ندهد.
• سارق پدر یا پدر جد مال نباشد.
• صاحب مال از سارق شکایت کند.
• قبل از اثبات جرم  به صاحب آن بر نگردد.
اگر هر یک از موارد بالا در سرقت نباشد نمی توان آن سرقت را سرقت حدی دانست.

 سرقت تعزیری

هر نوع سرقتی که سارق موارد و شرایط سرقت حدی را نداشته باشد را تحت عنوان سرقت تعزیری می خوانیم. به سرقتی گفته می شود که سارق شرایط اجرای حد را ندارد و به همین اساس حاکم یا قاضی دادگاه آن را تعزیر خواهند کرد. وکیل خوب سرقت در مشهد بنابراین هر سرقتی تعزیری است مگر اینکه حدی بودن آن ثابت شود زیرا سرقت تعزیری به جز قواعد عمومی، شرط دیگری ندارد.

وکیل سرقت در مشهد

انواع سرقت تعزیری

سرقت تعزیری خود اقسامی دارد که مطابق نوع آن مجازات خاص خود را برای مجرم در پی خواهد داشت.

سرقت ساده

به سرقت هایی که شروط اصلی سرقت های حدی را نداشته باشند، سرقت های تعزیری ساده می گویند. در قانون مجازات اسلامی برای این گونه سرقت ها بین ۳ ماه تا ۵ سال حبس و بنا بر نوع جرم تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر می گیرند.

عنصر قانونی سرقت ساده، ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی می باشد، سرقتی است که دارای ارکان و شرایط عمومی است و هیچیک از شرایط سرقت حدی یا سرقت مشدد را ندارد. وکیل سرقت تعزی در مشهد البته اگر میزان مجازات را مبنای ساده و مشدد بودن سرقت قرار دهیم، سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی که کمترین را دارد سرقت ساده خواهد بود.

سرقت مشدد

منظور از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که مقرون به یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون پیش بینی کرده است. وکیل جرم سرقت این شرایط، حصری می باشد و نمی توان عامل دیگری غیر از عوامل پیش بینی شده در قانون را عامل تشدید مجازات قرارداد.

به سرقتی که اگر سرقت جامع شرایط حد نباشد و تمامی شروط زیر در آن دیده شود، آن را سرقت مشدد (با شرایط خاص) می نامیم و برای عامل جرم از ۵ سال تا ۲۰ سال و ۷۴ ضربه شلاق مجازات دربرخواهد داشت. شروط سرقت مشدد به قرار زیر است:
• سرقت در شب واقع شده باشد.
• سرقت توسط دو یا بیشتر از آن انجام گرفته است.
• سارق حامل سلاحی چه ظاهر و چه پنهان بوده باشد.
• سارقان هتک حرز کرده و با توسل به آزار یا تهدید اقدام به جرم کرده باشند.
از انواع سرقت های مشدد می توان به سرقت از در مواقع بحران مثل زلزله و سیل و …. ، کیف زنی و جیب بری، سرقت از اموال فرهنگی و موزه ها و … اشاره کرد.

سرقت مقرون به آزار و اذیت چیست؟

در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده اند که عبارتند از سرقت در شب، تعدد سارقان ، سرقت مسلحانه، بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت ، مامور دولتی قلمداد کردن، بکاربردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید که توسط وکیل تهدید، سرقت از محل های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف زنی یا جیب بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی، سرقت آب، برق و گاز و تلفن.

مجازات سرقت های تعزیری مشدد

مجازات سرقتهای مسلحانه سه ماه تا ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق میباشد.

سرقت مسلحانه گروهی در شب حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه دارد.
سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافیها یا جواهر فروشیها حبس ابد دارد.

مجازات راهزنی یا سرقت در راه ها و خیابان ها سه تا پانزده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق دارد.
سرقت از موزه ها یا امکان مذهبی و تاریخی یک تا پنج سال حبس دارد.

سرقت وسایل و تاسیسات بهربرداری آب، برق، گاز و غیره یک تا پنج سال حبس دارد.
کیف زنی یا جیب بری یک تا بنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد. وکیل خوب سرقت در مشهد

سرقت از محل تصادف خودروها یا مناطق حادثه زده یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاقدارد.
سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز،تلفن علاوه بر جبران خسارت وارده حبس تا سه سال محکوم میگردد.

وکیل سرقت در مشهد

نمونه شکواییه وکیل سرقت

دادسرای عمومی و انقلاب

سلام علیکم
با احترام به استحضار می رساند:
۱- در مورخ ……….. و در حدود ساعت ………… در زمانی که در محل سکونت حضور نداشتیم، درب محل سکونت احتمالا توسط مشتکی عنه به وسیله ابزار آلاتی چون دیلم و دشنه باز شده و با قصد دزدی به محل سکونت ما وارد شدند.
۲- تمامی قسمت های مختلف خانه به قصد دزدی بازرسی شده و به هم ریختگی های حاصل گواه آن است.
۳- مشتکی عنه موفق به پیدا کردن اتاقی شده است که در آن کمد نگهداری اشیاء قیمتی بوده و مقداری طلا، پول نقد و چند فقره اوراق بهادار را ربوده است. ارزش مالی اموال مسروقه در حدود …….. تخمین زده می شود.
۴- یکی از همسایگان متوجه حضور مشتکی عنه در حین ارتکاب شده که به محض اطلاع، موضوع را به آگاهی بنده و همینطور نیروهای نظامی رسانیده که فورا اقدامات لازم انجام شده است.
۵- لذا نظر به مراتب یاد شده تقاضای رسیدگی، تعقیب و مجازات فوری مشتکی عنه به اتهام ورود به عنف و ایراد صدمه و ربودن اموال را دارم.

با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی شاکی یا وکیل سرقت

سرقت در مشهد

مشهد به عنوان یکی از کلان شهر های ایران به شمار می رود. به دلیل جنبه های اقتصادی و همچنین قطب بودن مشهد در زمینه های کاری فراوان، این شهر همواره مقصد بسیاری از افراد و مکانی برای سرقت می باشد.
همچنین به دلیل وجود جنبه های زیارتی و سیاحتی، از اقصی نقاط فراوان همه روزه افراد زیادی به مشهد وارد می شوند.
عوامل بالا و همچنین سایر جنبه های حاضر در مشهد که در اینجا فرصت توضیح مفصل و کامل آن نیست، مشهد را به عنوان یکی از شهر های با آمار بالا در پرونده های حقوقی تبدیل کرده است. بدیهی است در چنین شرایطی، داشتن شماره وکیل مشهد به عنوان مشاور حقوقی در پرونده های قضایی امری لازم به حساب می رود. اگر به دنبال بهترین وکیل برای جرم سرقت هستید با ما تماس بگیرید.

اهمیت وکیل در پرونده سرقت

وکیل سرقت با آگاهی کامل از قانون می تواند میزان مجازات سارق را با ارائه ادله و توضیحات مبسوط در رابطه با نیت سارق به حداقل ممکن برساند کاری که ممکن است از پس خود متهم یا اشخاص معمولی برنیاید. وکیل کیفری در مشهد می تواند در مقام دفاع از مال باخته نیز برآید و با اثبات سرقت یا خیانت در امانت موجبات بازگشت مال به مال باخته و مجازات متخلف را فراهم آورد.

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود. با توجه به مجازات سنگین جرم سرقت ، داشتن یک وکیل خوب سرقت، در پرونده سرقت شما ضرورت دارد.

در انتها باید این نکته را خاطر نشان کرد که بسیاری از وکلا هستند که به طور تخصصی در زمینه های خاصی فعالیت می کنند. یافتن بهترین وکیل سرقت مشهد اولین دغدغه افرادیست که امروزه با زیاد شدن پرونده های سرقت به دلایل وضعیت اقتصادی و معیشی کشور مورد نیاز است.
امیدواریم در این مطلب توانسته باشیم در خصوص سرقت و داشتن بهترین وکیل سرقت، اطلاعات کاربردی و مفیدی در اختیار شما قرار داده باشیم.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۲]

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *