a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

شرایط دستور موقت

شرایط دستور موقت ، مشاوره و وکالت تخصصی در امور حقوقی، کیفری، ملکی و ثبتی وکیل پایه یک دادگستری   شرایط دستور موقت   دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید . چنانچه اصل دعوا در دادگاه ی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و درغیر این صورت مرجع درخواست ، دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد . هرگاه موضوع درخواست دستور موقت ، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد ، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید ، اگرچه صلاحیت رسیدگی...

ادامه مطلب

اعتراض ثالث اجرایی به گزارش اصلاحی

اعتراض ثالث اجرایی به گزارش اصلاحی، حصول بهترین نتیجه در دعاوی وکیل پایه یک دادگستری مشاوره و وکالت اعتراض ثالث اجرایی به گزارش اصلاحی شصت و سومین جلسه نقد رأی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در مجتمع قضایی امام خمینی تهران با موضوع «اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی» با محوریت نقد آراء شعب ۵۹ و ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان برگزار گردید. طرح بحث: به موجب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شخص ثالثِ متضرر از رأی صادره در دعوایی که ثالث سمتی در آن نداشته می‌تواند نسب به رأی صادره اعتراض نماید. شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، گزارش اصلاحی را از مصادیق آراء...

ادامه مطلب

وظایف دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( اصل يكصد وهفتاد و سوم بمنظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها و يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني بنام ديوان عدالت اداري زيرنظر شوراي عالي قضائي تاسيس ميگردد . حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند) ديوان عدالت اداري كه از اين پس در اين قانون ديوان ناميده ميشود بر طبق مقررات اين قانون تشكيل و حدود اختيارات و نحوه عمل آن تعيين ميگردد .  وظایف دیوان عدالت اداری ١- رسیدگی به شکایت های وارده از سوی اشخاص...

ادامه مطلب

تامین خواسته

تامین خواسته   تامین خواسته یا توقیف مال توقیف مال  اعم از ماشین ، ملک و حساب بانکی یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول نماید. وکیل تامین خواسته وکیل تامین خواسته فوری شماره وکیل در مشهد زمان درخواست تأمین خواسته 1)قبل از تقدیم دادخواست 2)ضمن تقدیم دادخواست 3)در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است. شرایط صدور قرار تأمین خواسته 1) خواسته باید منجز (قطعی) باشد؛ یعنی حق مورد ادعای متقاضی باید قطعیت داشته و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود...

ادامه مطلب

تعارض ادله

تعارض ادله ، شماره وکیل در مشهد  تعارض ادله در تعارض اماره قضایی و اماره قانونی:  اماره قضایی مقدم است به علت مبتنی بودن بر علم قاضی در تعارض استصحاب و امارات: اماره مقدم است چون اماره کاشف از حکم واقعی است در حالی که استصحاب رافع شک و تردید و رفع بلاتکلیفی است از جمله در تعارض استصحاب و ید، ید مقدم است به علت اماریت،  در تعارض اقرار و ید: اقرار مقدم است به علت دلیل بودن در تعارض اصل عدم تاثیر و نفوذ: نفوذ مقدم است به علت اماریت داشتن در تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه : استصحاب مقدم است (استصحاب عرش الاصول است) از جمله در تعارض...

ادامه مطلب

مطالبه ضرر و زیان جرم

مطالبه ضرر و زیان جرم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرمگ اه کیفری نیست ، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی به دادگاه کیفری مراجعه کند اما چنان چه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند و چنانچه هزینه های دادرسی را پرداخته معاف از پرداخت دوباره است منظور از...

ادامه مطلب

ازداوج موقت مصداق تخلف از شرط موجب وکالت طلاق

ازداوج موقت مصداق تخلف از شرط موجب وکالت طلاق دادنامه چکیده: در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند 12 موارد 12 گانه ذیل شرط ضمن عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است. تاریخ رای نهایی: 1392/07/27 شماره رای نهایی: 9209970906801054 مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور رای دیوان فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته صورت...

ادامه مطلب

اشتباه واریز کردن مبلغ به حساب دیگری

مبلغ واریزی به حساب دیگران بصورت اشتباه کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد بانک با طرف تماس می‌گیرد که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمی‌دارد و خرج می‌کند و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟ نظریه شماره ۲۰۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه باعـنایت به مواد ۳۰۱ ، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه...

ادامه مطلب

نحوه گرفتن اجازه ازدواج مجدد

نحوه گرفتن اجازه ازدواج مجدد ، وکیل مشهد پاسخگوی تمام  نیازهای حقوقی شما در قالب مشاوره و وکالت توسط تیم وکلای پایه یک مشهد وکالت تخصصی دعاوی خانواده و طلاق در مشهد شماره وکیل در مشهد 09155003417 نحوه گرفتن اجازه ازدواج مجدد  صدور حکم بر ازدواج مجدد دارای دو شرط است: اول: عدم تمکین زن اول (ناشزه بودن)  مستند به ماده 16 قانون حمایت خانواده سال 1353 که بقای آن استصحاب می گردد. دوم: استطاعت مالی زوج - مستند به ماده 17 قانون حمایت خانواده سال 1353 با ابقای ما کان - با عنایت به مراتب فوق رویه قضایی (بمعنی الاعم) در دسته اول از آرای تبیین شده درست است. آرایی...

ادامه مطلب

اعتراض ثالث اجرایی و حکمی

اعتراض ثالث اجرایی و حکمی وکیل  مشهد پاسخگویی تمام نیازهای حقوقی در قالب مشاوره و وکالت توسط وکیل پایه یک دادگستری   چه آرایی قابل اعتراض ثاث هستند ؟ برابر ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. بنابراین اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رای قطعی یا غیر قطعی بوده، صادره از دادگاه‌های نخستین یا دادگاهای تجدیدنظر باشد یا حکم حضوری یا غیابی باشد. علاوه بر این ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که نسبتبه حکم داور نیز کسانی که...

ادامه مطلب
Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915