a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

وکیل کیفری ترک انفاق در مشهد

وکیل کیفری ترک انفاق در مشهد   وکیل خوب ترک انفاق زن در مشهد بهترین وکیل پرونده کیفری ترک انفاق در مشهد   ماده 53 قانون حمایت از خانواده : هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است ( وکیل کیفری در مشهد ) و در صورت گذشت وی در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.   نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه (از نظریه شماره 1273/92/7 – مورخه 1392/6/31 ) چنانچه زوجه ای طی دادخواستی، نفقه...

ادامه مطلب

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر  ورشکستگی به تقصیر : ماده671مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دوسال حبس است. ماده 541: تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:1- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کردهکه در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.3- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشدیا اگر به همان قصد...

ادامه مطلب

ورشکستگی به تقلب – وکیل مشهد

ورشکستگی به تقلب [caption id="attachment_4417" align="aligncenter" width="300"] ورشکستگی به تقلب[/caption]ورشکستگی به تقلب : ماده 670کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. رای دیوان عالی کشوررای اصراری (شماره: 205 مورخه 1349/2/26)دادگاه اجازه دارد قبل از رسیدگی دادگاه حقوقی به امر ورشکستگی تاجر در این مورد تصمیم بگیردو مورد را از موارد صدور قرار اناطه ندانسته است درحالیکه با توجه به ماهیت ورشکستگی که یک دعوای حقوقی استبهتر به نظر می رسد که ابتدا ورشکستگی در دادگاه حقوقی احراز شود و سپس رسیدگی به دادگاه کیفری احاله گردد. آرای اصول قضایی عبده(شماره:...

ادامه مطلب

سرقت تعزیری – وکیل مشهد

سرقت تعزیری [caption id="attachment_4412" align="aligncenter" width="300"] سرقت تعزیری[/caption]وکیل سرقت  سرقت تعزیری : ماده651 هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد. 1- سرقت در شب واقع شده باشد. 2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 3- یک یا جند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند. 4- از دیوار بالارفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده باشد یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی...

ادامه مطلب

دیه سقط جنین

دیه سقط جنین [caption id="attachment_4399" align="aligncenter" width="300"] دیه سقط جنین[/caption]دیه سقط جنین  : ماده716 قانون مجازاتالف –  دیه سقط جنین که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کاملب – علقه ای که در آن جنین به صورت خون بسته در می آید، چهار صدم دیه کاملپ – مضغه ای که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید، شش صدم دیه کاملت – عظام که در آن جنین به صورت استخوان در آمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کاملث – جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن...

ادامه مطلب

ورود به عنف

ورود به عنف وکیل ورود به عنف در مشهدوکیل خوب ورود به عنف در مشهد بهترین وکیل پرونده کیفری ورد به عنف در مشهدورود به عنف از جرایم کیفری علیه اشخاص است که جهت طرح شکایت کیفری و یا دفاع از اتهام انتسابی ورود به عنف ، نیاز به وکیل متخصص کیفری داردماده 694:هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شدو در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لاقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم...

ادامه مطلب

افترای عملی – وکیل مشهد

افترای عملی ماده 699: هرکس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.نششت قضایی: سوال: فردی صحنه رابطه نامشروع دو...

ادامه مطلب

وکیل مشروبات الکلی در مشهد

وکیل مشروبات الکلی در مشهد [caption id="attachment_2642" align="aligncenter" width="300"] وکیل مشروبات الکلی در مشهد[/caption]  وکیل پرونده مشروبات الکلی در مشهد وکیل خوب برای جرم مشروبات الکلی مشهد بهترین وکیل پرونده کیفری مشروبات الکلی در مشهدماده702: هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یکسال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. نظریات مشورتی: نظریه(شماره: 7/7353 مورخه 23/12/1367) آلات قمار و مشروبات الکلی مشمول قوانین گمرکی نیست، مواد 702، 706 و 707 قانون تعزیرات در...

ادامه مطلب

جستجو وکیل در مشهد

جستجو وکیل در مشهد [caption id="attachment_7928" align="aligncenter" width="300"] جستجو وکیل در مشهد[/caption] جستجو وکیل در مشهد ، برای جستجوی وکیل کانون وکلای مورد نظر خود در سراسر ایران ، وارد سایت حامی وکیل شده و در قسمت جستجوی وکیل و کار آموز ، مشخصات وکیل مورد نظر را وارد نموده تا اطلاعات کامل وکیل به شما نمایش داده شود. لازم به ذکر است در لینک فوق، صرفا وکلای کانون وکلای دادگستری قابل مشاهده هستند. برای اطلاع دقیق از نحوه جستجو به صفحه اسامی وکلای مشهد مراجعه نمایید.  تیم تخصصی مشاوره و وکالت تجربه ثابت کرده که گاهی در زندگی انسان بن بست‌های تاریکی پیش...

ادامه مطلب

وکیل سوء استفاده از سفید امضاء در مشهد

وکیل سوء استفاده از سفید امضاء در مشهد [caption id="attachment_4265" align="alignnone" width="300"] وکیل سوء استفاده از سفید امضاء در مشهد[/caption]  خدمات وکیل مشهدمشاوره تلفنی و حضوری وکلای پایه یک دادگستری وکالت تخصصی در پرونده ها تنظیم و نظارت بر قراردادها امور ایرانیان خارج از کشور مهاجرت شغلی و تحصیلی سیستم رضایتمندی مشتری سایت وکیل مشهد  با تخصصی نمودن پرونده ها، برای حصول بهترین نتیجه، وکیلی را که عنوان بهترین وکیل  در مشهد را در موضوع شما دارد،به کار گیری می نماید.   ماده 673: خیانت در امانت هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است. یا به هر طریق به دست آورده سوءاستفاده نماید .به یک سال تا سه سال حبس...

ادامه مطلب
Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915