ارتباط با ما

:  آدرس دفتر

مشهد، بلوار فرامرزعباسی

بین فرامرز ۱۹ و ۲۱، مجتمع خاتم، طبقه۳، واحد۱۵

تماس:

 تلفن همراه:  ۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

تلفن ثابت:  ۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳ 

ایمیل:  hossini548@yahoo.com

روزهای کاری:

هر روز به جزء تعطیلات رسمی

ساعات کاری :  ۰۸ الی ۲۱

مراجعه با تعیین وقت قبلی