a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست
 

بهترین وکیل حضانت در مشهد

بهترین وکیل حضانت در مشهد

بهترین وکیل حضانت در مشهد ، حضانت عبارت است نگاه داشتن طفل مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است. بنابراین حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است وکیل متخصص حضانت بچه ، حضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادر است که طفل را به دنیا آورده است. در طلاق توفقی امکان توافق حضانت وجود دارد.

بهترین وکیل حضانت در مشهد

بهترین وکیل حضانت در مشهد

 

بهترین وکیل حضانت در مشهد

 

شرایط حضانت در حقوق

بلوغ: بدیهی است که شخص نابالغ خود نیاز به نگاهداری دارد نمی تواند به عهده دار حضانت شود.
عقل: کسی که نگاهداری تفت واگذار میشود باید عاقل باشد مطابق ماده ۱۱۷۰ دیوانه واگذار کرد.
عدم ازدواج مادر با شخص دیگر؛ همانطور که گفته شد مادر تا زمانی دارای حق حضانت از شوهر دیگری اختیار کرده باشد
اسلام: در حقوق امامی کافر نمی تواند حضانت طفل مسلمان را برعهده داشته باشد.

 

حضانت حق است یا تکلیف

در اینکه حضانت حق است یا تکلیف اختلاف نظر وجود دارد. وکیل مشهد در این نوشته نظر اساتید و فقها را بیان می کندT بعضی از فقها بر آنند که حضانت یک حق فردی است و از این رو قابل اسقاط و انتقال میباشد.

بعضی از فقها برانند حضانت برای مادر حق قابل اسقاط و برای پدر تکلیف است.

و دسته دیگر معتقدند که حضانت هم حق است و هم تکلیف

بنابراین حضانت نمی تواند آن را اسقاط یا منتقل کند یا عوض در طلاق خلق قرار دهد.

قانون مدنی ظاهراً نظریه سوم را پذیرفته است

زیرا ماده ۱۱۶۸ مقرر می دارد : نگاهداری اطفال حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده ۱۱۷۲ می گوید هیچ یک از ابوین این حق ندارند

در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند.در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

 

وکیل حضانت در مشهد

 

فوت پدر یا مادر

پدر یا مادری که حضانت طفل به او واگذار شده است فوت کند حضانت ساقط میشود و نگهداری طفل با آن دیگری که زنده است خواهد بود ماده ۱۱۷۱ قاعده مذکور را با عبارت زیر و یا نکرده است”

در صورت حضانت با آنکه زنده است خواهد بود

هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او غیر معین کرده باشد

هرچند متوفی پدر بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

از لحاظ حقوقدانان قیم در این ماده به معنی وصی به کار رفته است.

 

جنون پدر یا مادر

در صورت جنون پدر یا مادری که طفل تحت حضانت ساقط و نگاهداری طفل با دیگری خواهد بود. ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در این باره می گوید اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست ب مبتلا به جنون شود حق حضانت با پدر خواهد بود .

ماده فوق فقط جنون مادر را ذکر کرده و جنون پدر سخنی نگفته است، وکیل خانواده ولی ملاک حکم در جنون پدر و مادر یکی است می توان گفت در صورت جنون پدر حضانت به مادر واگذار خواهد شد.

 

شوهر کردن مادر

هرگاه مادری که حضانت طفل با اوست با دیگری شوهر کند برابر ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی پدر واگذار می شود اغلب در اینگونه موارد مادر نمی تواند وظیفه نگاهداری طرف را چنان که باید انجام دهد

و جمع بین وظایف ناشی از حضانت

و تکالیفی که ازدواج بر دوش او می گذارد دشوار است

اگر دادگاه تشخیص دهد مادری با این که شوهر دیگری اختیار کرده

برای نگاهداری طفل مناسب تر از پدر است

حضانت را با توجه به مصلحت به مادر خواهد داد

استنباط از مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ .

هرگاه بر اثر ازدواج مادر حضانت طفل به پدر واگذار شود و پس از مدتی ازدواج مادر منحل گردد آیا حق حضانت به مادر بازخواهد گشت. وکیل خوب در مشهد  اختلاف است اکثر فقهای امامیه بر این عقیده اند که با انحلال ازدواج به جز در ایام عده رجعیه ما در حق خود را نسبت به حضانت باز خواهد یافت زیرا مانع برطرف شده است.

وکیل حضانت در مشهد

 شماره تلفن وکیل کلیک نمایید

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915