a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 پوسته لیبرو.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست
 

وکیل ارث مشهد

وکیل ارث مشهد

وکیل ارث مشهد

وکیل ارث مشهد

وکیل ارث مشهد، زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشد، از یکدیگر ارث می برند. سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در تمام صور مذکوره در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشدفرض خود را می برد .

این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه،

در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولادنداشته باشد

و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه،

در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد

و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین

سایر وراث تقسیم می شود.

متقربین به مادر هم، اعم از اجداد یا کلاله، فرض خود را از اصل ترکه می برند.

هرگاه به واسطه ی ورود زوج یا زوجه منقضی موجود گردد،

نقص بر کلاله ی ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود.

متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می برد

باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد

بر متقربین به پدر وارد می شود.

وکیل پایه یک دادگستری

حال اگر زوجین بچه دارند ودیگری فوت کند

مرد یک چهارم از زن ارث می برد و زن یک هشتم از مرد ارث می برد

اگر بچه ندارند و دیگری فوت کند مرد یک دوم یعنی

نصف از زن ارث می برد و زن یک چهارم از مرد ارث می برند

حال اگر مردی چند زن داشته باشد

یک چهارم یا یک هشتم ذکر شده در بالا بین همه زنان وی بصورت مساوی تقسیم می شود

 

اگر دو نفر زن و شوهر بوده اند و حالا از هم طلاق بگیرند دو حالت پیش می اید:

اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی (یعنی طلاقی که مرد تا پایان عده حق رجوع به زنش را دارد)

هریک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد،

لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن ( مرد حق رجوع به زن را ندارد)

باشد از یکدیگر ارث نمی برند. وکیل مشهد ، مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری

 

طلاق در زمان بیماری

اگر شوهر در حال مرض زن خو را طلاق دهد و در ظرف یک سال

از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه ی او ارث می برد

اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

اگر مردی در حال نرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد

زن از او ارث نمی برد لیکن اگر بعد دخول یا بعد از صحت یافتن

از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد.

زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه

در صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال

منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه

و اعیان ارث می برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد

سهم زوجه یک چهارم از کلیه ی اموال به ترتیب فوق می باشد.

مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده

ولی هموز ترکه ی او تقسیم نشده است نیزلازم الاجرا است.

هرگاه ورثه از اداء قیمت اکتناع کند زن می تواند حق خود را ازعین آنها استیفاء کند.

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه ،

شوهر تمام ترکه ی زن متوفای خود را می برد و لیکن زن فقط

نصیب خود را و بقیه ی ترکه ی شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ی ۸۶۶ خواهد بود.

آیا می دانید برخی مسائل ارث جرم انگاری شده و نیاز به وکیل کیفری در مشهد دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتماس 3417 500 0915